Medarbetare

Charlotta Netsman

Verksamhets-
utvecklare

073-275 26 12

Ingela Gustavsson

Administrativ samordnare

0651-34 00 21
0651-34 0024

Göran Åström

Vaktmästeri

070-266 06 15

Pia Hedblom

Trädgårdsmästare

070-656 82 98

Susanna Knapp

Info- & Världsarvscentrum

0651-34 00 21
0651-34 0024