<< Tillbaka till evenemangskalendern

12 av 99

Tillitsdag på Stenegård - Med fokus på social hållbarhet

5 jun 2017

Nu är det klart att vi fått möjlighet att bjuda dig och många fler till en regional TILLITSDAG på Hälsinglands Träteater den 5 juni kl 12-16.


En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför?
Hur skapar vi förutsättningar att samverka för positiv samhällsutveckling? Du har nu chansen att tillsammans med oss utforska och lära mer om konkreta metoder för samverkan och social hållbarhet.

Under tre år har Tillitsverket ( www.tillitsverket.se ) skapat utgångspunkter för fördjupning, insikter och upplevelser tillsammans med pedagoger, myndigheter, ensamkommande flyktingbarn, företagare, föräldrar, forskare, tjänstemän, vuxna och barn i alla åldrar.

Stenegård i Järvsö, Slottehubben, Kulturenheten Ljusdals kommun, Destination Järvsö Projket Hållbar Destination Etapp 2 och Tillitsverket vill nu sprida inspiration och kunskap i Gävleborg om ett kreativt arbetssätt som kan användas i alla verksamheter.

Vi bjuder in brett och riktar oss till offentlig sektor (politiker och tjänstemän), besöksnäring, kulturliv, näringsliv & civilsamhälle.


Varmt välkommen till en dag som kan förändra framtiden!!


Skicka din anmälan senast 22 maj till: maria.noren@ljusdal.se

Du bjuder på din tid - vi bjuder på lunch och dagen! Ange specialkost när du anmäler dig.
OBS! Anmälan men utebliven närvaro faktureras 300 kr.

Frågor besvaras av: charlotta.netsman@ljusdal.se


/Stenegård i Järvsö, Slottehubben, Kulturenheten Ljusdals kommun, Destination Järvsö Projket Hållbar Destination Etapp 2 och Tillitsverket.