Lokaler, konferens och eventsKonferera på Stenegård

Kontakta verksamhetschef Charlotta Netsman för mer information, tel 073-275 26 12.

Events

Vi hyr också ut markområden för konserter eller andra event. Kontakta Charlotta Netsman
tel 073-275 26 12.
Varmt välkommen med din förfrågan!